Jakie normy powinny spełniać rusztowania elewacyjne?

Praca na wysokości wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Ryzyko wypadków zmniejszają jednak środki ochrony osobistej oraz w pełni sprawne i wytrzymałe urządzenia zapewniające dostęp do wysoko położonych obszarów pracy. Wśród nich wymienia się m.in. rusztowania. Rusztowania muszą przy tym odpowiadać określonym standardom, które potwierdzają bezpieczeństwo ich eksploatacji. Jakie przepisy je regulują?

Najważniejsze przepisy dotyczące rusztowań elewacyjnych

Dopuszczone do użytku rusztowania elewacyjne muszą spełniać restrykcyjne normy bezpieczeństwa dotyczące ich produkcji oraz montażu. Wskazują na to zarówno liczne krajowe regulacje, jak i unijne rozporządzenia obowiązujące na terenie całej UE. Zgodność z wymienionymi poniżej normami muszą potwierdzać sami producenci, przedstawiając tzw. deklaracje zgodności. Oto do jakich regulacji muszą się zastosować:

  • norma PN-EN 12810 - traktująca o rusztowaniach elewacyjnych z elementów prefabrykowanych. Regulacja odnosi się głównie do wymagań eksploatacyjnych, ale także zawiera wytyczne dla producenta rusztowań elewacyjnych,
  • norma PN-EN 12811 – obejmująca ogólne regulacje dotyczące tymczasowych konstrukcji stosowanych na placach budowy. Zostały w niej zawarte m.in. wymagania odnoszące się do zasad projektowania rusztowań oraz rodzaju zastosowanych przy tym materiałów.

Jakie inne normy techniczne odnoszą się do rusztowań?

Poza wymienionymi regulacjami kwestie dotyczące produkcji, montażu i eksploatacji rusztowań reguluje również norma PN-M-47900. Zawiera ona ustalenia odnoszące się do poszczególnych elementów rusztowań, ich instalacji oraz przeznaczenia i wielkości obciążenia. Poza tym o warunkach technicznych rur stalowych wykorzystywanych przy produkcji rusztowań elewacyjnych traktuje norma PN-EN 39:2003.