Jak wygląda montaż rusztowań modułowych?

Rusztowania modułowe znajdują najszersze zastosowanie w branży budowlanej. Służą za platformy robocze umożliwiające bezpieczną realizację prac montażowych i wykończeniowych. Poza tym stosuje się je też w branży estradowej przy montażu scen lub usługowej przy pracach serwisowych. Rusztowania modułowe cechuje stabilność, wytrzymałość oraz możliwość dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb. Aby w pełni zagwarantowały bezpieczeństwo podczas pracy, muszą być jednak właściwie zmontowane.

Co warto wiedzieć o montażu rusztowań modułowych?

Montaż rusztowań modułowych wymaga przestrzegania zasad BHP. Instalacji może się więc podjąć wyłącznie osoba posiadająca co do tego stosowne uprawnienia. Złożenie konstrukcji wymaga też oznaczenia obszaru budowy rusztowania oraz przygotowania podłoża. Teren pod montaż musi zostać odpowiednio wyrównany. Konieczne jest także zapewnienie odpływu wód opadowych. Poza tym przed samym montażem należy sprawdzić stan techniczny poszczególnych elementów rusztowania. Jeśli są uszkodzone, pod żadnym pozorem nie wolno ich zastosować.

Jak w praktyce montuje się rusztowania modułowe?

Rusztowania modułowe montuje się stosunkowo szybko. Montaż jest dość intuicyjny, a dzięki modułowej konstrukcji poszczególne elementy można dowolnie rozbudowywać w każdą stronę. Na rusztowania modułowe składają się stojaki, podłużnice, poprzecznice, stężenia i podesty komunikacyjne wraz z poręczami i burtami. Wszystkie te elementy łączy się ze sobą za pomocą złączy obrączkowych lub kryz przyspawanych do rurowych stojaków. Podstawowa zasada jest taka, by składać części zgodnie z instrukcją. Należy się przy tym stosować do wytycznych określonych w dokumentacji technicznej oraz uwag kierownika budowy, który przeprowadza odbiór techniczny całej konstrukcji.