Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach. Jakich zasad należy przestrzegać?

W każdym środowisku pracy należy przestrzegać zasad BHP. W niektórych warunkach prawdopodobieństwo wypadków jest jednak znacznie większe niż w innych. Do takich zalicza się np. pracę na rusztowaniach. Przyczyn niebezpiecznych zdarzeń podczas pracy na wysokości może być wiele. Mogą wynikać z niesprzyjających warunków atmosferycznych, nieuwagi pracowników lub niskiej jakości konstrukcji platform roboczych. Wielu z nich da się jednak uniknąć właśnie dzięki stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa. O jakich zasadach mowa?

Zasady BHP podczas montażu rusztowań

Podstawowa zasada BHP odnosi się do użytkowania systemów rusztowań wysokiej jakości. Mimo zapewnień producentów w każdym przypadku przed rozstawieniem konstrukcji trzeba dokonać przeglądu ich stanu technicznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stabilności rusztowania nie powinno się z niego korzystać. Dopiero po uzyskaniu pewności, że elementy są w pełni sprawne, można składać całość. Rusztowania należy montować i demontować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji i pod okiem uprawnionych osób.

Konstrukcje trzeba wyposażyć w poręcze, balustrady i inne dodatkowe zabezpieczenia. Odpowiednio przygotować należy też podłoże, na którym stanie rusztowanie. Platformy robocze montuje się wyłącznie na wyrównanej i odpowiednio wyprofilowanej powierzchni. Teren trzeba też wcześniej odwodnić, tak by umożliwić swobodny odpływ wód opadowych. Po takim przygotowaniu podłoża i złożeniu konstrukcji należy jeszcze poczekać na tzw. odbiór techniczny.

Co wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań?

Zasady BHP regulują też kwestie korzystania z rusztowań. Zgodnie z nimi pracę na wysokości można wykonywać wyłącznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zabrania się eksploatacji rusztowań podczas mgły, intensywnych opadów oraz przy wietrze przekraczającym prędkość 10 m/s. Ostrożność powinni zachowywać również pracownicy. Obowiązkowo muszą korzystać ze środków ochrony osobistej, takich jak np. hełmy ochronne i szelki bezpieczeństwa. Poza tym po ich stronie jest dbałość o porządek na platformach roboczych. Z tego powodu do ich powinności należy m.in. sprzątanie nieużywanych w danej chwili materiałów.